Varför ska vi använda QF-Rörsystem?

Nordfab_QF_clip_on_ductNordfab´s Quick-Fit™ rörsystem som skarvas med spännband sparar tid och reducerar kostnader vid installation av rörsystem i processventilations applikationer. Installationstiden kan reduceras med mer än 45% i jämförelse med andra typer av rörsystem.

Andra fördelar med QF rörsystem

 • Snabb installation utan specialverktyg, skruvar, nitar, målning och svetsning
 • Enkelt att montera all ingående komponenter
 • Anpassning och tillpassning av rörlängder görs enkelt genom användning av skarvrör
 • Utbyggnad, ändring samt rengöring är enkelt då QF® rörsystem helt demonterbart
 • Rören är lasersvetsade och helt utan läckage
 • Tack vare den pressade kanten får man delar som är helt runda
 • Stort utbud av delar och tillbehör
 • Passbitar gör det möjligt att kombinera med andra typer av rörsystem
 • En tillverkare med tillverkning på fyra olika platser i världen samt ett stort återförsäljarnät
 • Hela QF rörsystemet är tillverkad av galvaniserad eller rostfriplåt.
 • Rörsystemet inkluderar böjar, grenrör, spjäll, anslutningar, slangar och övergångar.
 • QTO® nedladdningsbart beställningsprogram vilket underlättar och förenklar beställningar
 • NordCAD® Cad baserat rit och designprogram

ladda ner vår broschyr: QF Rörsystem produktkatalog

Kontakt Nordfab