BSAA_Segmented_Bend_nonstandard_radius

BSAA Segmented Bend with Non-Standard Radius

Segmentbøjning med lang radius | Segmenterad böj med andra radier | Segmentbogen, ohne Standardradius

 

  • Segmented Bend with non-standard radius
  • FB
  • Custom Example: BSAA 400-90 R = 3xD
SKU: BSAA, XXX. Category: .

Product Description

BSAA Segmented Bend with Non-Standard Radius
Ømm R=1xD R=2xD R=3xD R=4xD R=5xD
125-200 2.5 x price 3.0 x price 3.5 x price 4.0 x price 4.5 x price
225-315 2.0 x price 2.2 x price 2.5 x price 3.0 x price 4.0 x price
350-1000 1.0 x price 1.5 x price 2.0 x price 2.5 x price 3.0 x price